Privacybeleid

We willen uw aandacht vestigen op de manier waarop Emmi Benelux B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. Lees het onderstaande privacybeleid zorgvuldig. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid kunt u deze altijd richten tot onze coördinator gegevensbescherming op het e-mailadres in sectie 1. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:  

Verwerkingsverantwoordelijke:  

Emmi Benelux B.V. (hierna te noemen "Emmi Benelux"), Zuiderhavenweg 4, NL-4004 JJ Tiel, Nederland

E-mail:  info.nl@emmi.com  
Telefoon: +32 264 30 17 4

De coördinator gegevensbescherming van Emmi Benelux kan worden bereikt via de afdeling Gegevensbescherming of via info.nl@emmi.com

a) Bij bezoek aan de website 

Wanneer u een bezoek brengt aan onze website www.emmi.nl, stuurt de browser op uw apparaat automatisch gegevens naar onze webserver. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een zogeheten logbestand. De volgende gegevens worden automatisch door ons verzameld en na zes maanden automatisch verwijderd: 

 • IP-adres van de terminal waarmee de website wordt bezocht, 
 • datum en tijd van toegang, 
 • naam en URL van bezochte pagina's, 
 • website vanwaar de website is bereikt (zogeheten verwijzende URL), 
 • type apparaat en besturingssysteem van het apparaat, 
 • naam van uw internetprovider, 
 • type en versie van de gebruikte browser en andere gegevens die door de browser worden doorgegeven (zoals geografische herkomst, taalinstelling, gebruikte invoegtoepassingen, beeldschermresolutie, enzovoort). 

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • waarborgen van een soepele verbinding met de website, 
 • waarborgen van de best mogelijke gebruikersbeleving op onze website, 
 • evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, 
 • verdere administratieve doeleinden. 

De rechtsgrond hiervoor is ons legitieme belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1f van de AVG. Ons legitieme belang met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden.  

Verder maken we gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website gebruikt. Nadere details zijn te vinden in de secties 4, 6 en 7 van dit privacybeleid. 

Voor alle duidelijkheid: deze website kan koppelingen bevatten naar websites, invoegtoepassingen en applicaties van derden (zie hieronder voor meer informatie). Als u klikt op deze koppelingen of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u zich buiten onze website begeeft, raden we u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

b) Wanneer u iets doet met inzendingen op socialemediaplatforms 

De gegevens (opmerkingen, afbeeldingen, video's, likes, openbare berichten, contactgegevens) die u toevoegt aan onze inzendingen op socialemediaplatforms (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing) worden verwerkt en gepubliceerd door het betreffende socialemediaplatform. Op de verzameling en opslag van uw gegevens en de wijze en het doel van het gebruik ervan door de operators van deze platforms is het gegevensbeschermingsbeleid van de operator van het betreffende socialemediaplatform van toepassing. Het corresponderende beleid voor gegevensbescherming kan hier worden geraadpleegd: 

We gebruiken de gegevens die u toevoegt aan onze inzendingen op socialemediaplatforms voor de volgende doeleinden: 

 • om uw gegevens te delen op onze socialemediasites, als dat een functie is van het relevante socialemediaplatform; 
 • om met u te communiceren via het socialemediaplatform; 
 • om prijsvragen te organiseren (zie lit. g) hieronder). 

De rechtsgrond voor onze gegevensverwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1a van de AVG), de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1b van de AVG) of de bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1f van de AVG). De legitieme belangen zijn gelegen in ons belang van public relations en communicatie. 

We verwijderen de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken automatisch na drie jaar, tenzij er een wettelijke plicht is om deze langer te bewaren. Als er een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren, verwijderen we uw persoonsgegevens na het verstrijken van deze wettelijke bewaarplicht. 

In het geval van gegevens die we specifiek gebruiken voor prijsvragen, is de deadline in overeenstemming met lit. g) van toepassing.  

Let op: voor de verwijdering van uw persoonsgegevens door de operator van het socialemediaplatform geldt het beleid voor gegevensbescherming van de operator van het betreffende socialemediaplatform.  

c) Bij aanmelding voor onze elektronische nieuwsbrief 

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, overeenkomstig artikel 6, lid 1a van de AVG gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze elektronische nieuwsbrieven toe te zenden of namens ons te laten toezenden. Voor toezending van elektronische nieuwsbrieven vragen we alleen uw e-mailadres. 

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door middel van een link die aan het einde van elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt in plaats daarvan ook per e-mail een verzoek tot het opzeggen van het abonnement sturen naar info.nl@emmi.com.

d) Door u in te schrijven voor toezending van informatie per post 

Wanneer u zich inschrijft voor toezending van informatie per post, gebruiken we uw postadres om regelmatig per post de gevraagde informatie aan u toe zenden of te laten toezenden. Voor toezending van informatie per post is het verstrekken van een postadres voldoende. 

De rechtsgrond voor de gegevens is ons legitieme belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1f van de AVG of uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1a van de AVG. 

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info.nl@emmi.com, gebruik te maken van een contactformulier op onze website, of een brief of briefkaart te sturen naar het afzenderadres dat wordt vermeld in de toegestuurde informatie.

 

e) Door gebruik te maken van ons contactformulier 

Als u vragen hebt, kunt u gebruikmaken van een contactformulier op de website. U moet een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postcode en telefoonnummer opgeven zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en we het verzoek doeltreffend kunnen beantwoorden. U kunt aanvullende persoonsgegevens verstrekken als u dat wilt. 

De verwerking van gegevens die worden gebruikt om contact met ons op te nemen (en voor ons antwoord) vindt plaats in overeenstemming met uw vrijelijk verleende toestemming. 

De persoonsgegevens die door ons zijn verzameld door middel van het contactformulier, worden na voltooiing automatisch verwijderd, uiterlijk zes maanden na indiening van het verzoek. 

f) Gebruik van onze live chat 

Door middel van onze live chat stellen we u in de gelegenheid rechtstreeks contact met ons op te nemen. Hierbij moet u uw e-mailadres verstrekken zodat we naderhand contact met u kunnen opnemen. 

Het tijdstip en de duur van de chat worden geregistreerd voor statistische doeleinden. De chatgeschiedenis wordt anoniem opgeslagen voor kwaliteitsborging. Ook deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming. 

g) Prijsvragen 

Zo nu en dan houden we mogelijk prijsvragen en vergelijkbare acties. Voor de organisatie hiervan vragen we de volgende persoonsgegevens: 

 • aanspreektitel, achternaam, voornaam, 
 • adres, 
 • geboortedatum, 
 • contactgegevens (e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer). 

Deze informatie wordt verwijderd na afloop van de prijstrekking of actie. Als u echter uitdrukkelijk en afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de bovengenoemde (en mogelijk ook andere) persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (e-mails, nieuwsbrieven, enzovoort) of andere doeleinden, worden de gegevens bewaard voor deze doeleinden in overeenstemming met paragraaf b) hierboven. Binnen de context van een prijsvraag of andere actie verstrekken we uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor hun eigen gebruik als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijsvraag.

h) Andere doeleinden 

We behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden. We informeren u daarover echter vooraf en vragen u zo nodig om uw toestemming.

a) SAP Hybris 

Op onze website maken we gebruik van de op de cloud gebaseerde software Hybris Marketing, in licentie genomen van SAP America Inc. (3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, VS). Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem bevindt zich in St. Leon-Rot in Duitsland. 

Bij Hybris Marketing worden de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en de persoonsgegevens die door ons zijn verzameld in overeenstemming met dit privacybeleid overgebracht naar een centrale server van SAP America Inc. in Duitsland en gecombineerd tot een uniform consumentprofiel. Dit stelt ons in staat op context gebaseerde marketing uit te voeren. En dit stelt ons weer in staat consumenten en anonieme bezoekers van de website een consistente en relevante realtime digitale gebruikersbeleving te bieden. Met behulp van Hybris Marketing streven we ernaar ervoor te zorgen dat alleen producten en advertenties op uw apparaten worden getoond waarin u (waarschijnlijk) bent geïnteresseerd. 

Het gebruik van het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem is gebaseerd op onze legitieme zakelijke belangen in de bovenstaande doeleinden. 

b) Voor andere doeleinden 

Verder geven we uw persoonsgegevens alleen door binnen de Emmi Group en/of aan derden als: 

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven, 
 • dit noodzakelijk is in het kader van onze contractuele relatie met u, 
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 
 • verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde partij en er geen reden is om aan te nemen deze in strijd zijn met een zwaarder wegend belang van u. 

Voor zover noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden worden uw gegevens ook overgedragen naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Houd er rekening mee dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens in die landen mogelijk niet vergelijkbaar is dat in de EU/EER. Hierdoor kan niet volledig worden uitgesloten dat uw gegevens worden doorgegeven aan overheidsinstanties in het betreffende land zonder dat u daartegen adequate stappen kunt ondernemen.  

We zien erop toe dat overdracht van gegevens naar andere landen alleen plaatsvindt voor zover adequate bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Dit betekent dat we uw gegevens uitsluitend overdragen in gevallen waarin een besluit van de Europese Commissie met betrekking tot een adequaat niveau van gegevensbescherming voor het betreffende land beschikbaar is (artikel 45 van de AVG) of adequate garanties worden gegeven voor de bescherming van uw persoonsgegevens (artikel 46 van de AVG) of een wettelijke autorisatie aanwezig is (artikel 49 van de AVG).  

Tot de passende veiligheidsmaatregelen in de zin van artikel 46 van de AVG behoren de door de Europese Commissie gepubliceerde modelcontractbepalingen. Als u meer informatie wenst over de modelcontractbepalingen op grond waarvan we uw persoonsgegevens overdragen naar andere landen, kunt u contact opnemen met de kantoren die worden genoemd in het eerste gedeelte. 

We maken gebruik van cookies op onze website en kunnen toestaan dat bepaalde derde partijen dat ook doen. Dit zijn kleine bestanden die automatisch worden gemaakt door uw browser en worden bewaard op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enzovoort) wanneer u onze website bezoekt. Hieronder kunt u de volledige lijst zien van de cookies die worden gebruikt. 

Afhankelijk van het doel van deze cookies vragen we u mogelijk om toestemming voordat ze worden gebruikt. U kunt uw bestaande instellingen bekijken door op de onderstaande knop te klikken. U kunt uw browser ook instellen om bepaalde typen cookies of alternatieve technologieën te blokkeren, of om bestaande cookies te verwijderen. U kunt ook software aan uw browser toevoegen voor het blokkeren van bepaalde vormen van tracering door derden. Meer informatie kunt u vinden op de helppagina's van uw browser (doorgaans onder het trefwoord 'Privacy') of op de websites van de onderstaande derde partijen. 

We maken gebruik van de volgende typen cookies (en andere technologieën): 

a) Brandwatch

We maken gebruik van de diensten van Brandwatch GmbH (Gutenbergstrasse 77A, 70197 Stuttgart, Duitsland). Dit is een tool voor monitoring van sociale media die ons helpt inhoud op websites van derden in de gaten te houden (bijvoorbeeld ingezonden berichten, tweets, blogs, nieuws, forumberichten en socialemediaplatforms). Dit geeft ons een gedetailleerd inzicht in de mening van consumenten en onderwerpen op internet de naam van ons bedrijf wordt genoemd of over onze merken wordt gesproken. Hierbij doorzoeken zogeheten 'crawlers' beschikbare online bronnen om relevante overeenkomsten op te zoeken. Brandwatch zoekt zowel in openbaar beschikbare data als besloten netwerken van derden waarmee ze een overeenkomst hebben gesloten om toegang te verkrijgen tot hun gegevens. 

Welke gegevens Brandwatch verzamelt, verschilt afhankelijk van de bron van de gegevens. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld: 

 • uw naam, gebruikersnaam, bijnaam of andere identifier; 
 • de inhoud van gegevens die u hebt ingezonden onder die naam, gebruikersnaam, bijnaam of andere identifier, zoals opmerkingen, uitspraken, meningen, berichten, enzovoort; 
 • uw profielafbeelding; 
 • uw functienaam of branche; 
 • uw interesses; 
 • uw locatie; 
 • en geslacht; en 
 • andere gegevens die u instuurt op een website of platform van derden dat gegevens levert aan Brandwatch. 

Ons gebruik van de diensten van Brandwatch is gebaseerd op onze legitieme belangen, overeenkomstig artikel 6, lid 1f van de AVG. Onze legitieme belangen voor het gebruik van Brandwatch zijn gelegen in markt- en opinieonderzoek en marketing- en PR-doeleinden. De gegevensverwerking door Brandwatch vindt extern plaats en staat los van onze websites en socialemediasites. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door Brandwatch. 

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens door Brandwatch of wilt zien welke persoonsgegevens door Brandwatch worden bewaard, of als u een ander recht waarover u beschikt wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Brandwatch op privacy@brandwatch.com. Klik hier voor meer informatie over privacy op Brandwatch

b) Voor andere doeleinden 

Verder geven we uw persoonsgegevens alleen door binnen de Emmi Group en/of aan derden als: 

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven, 
 • dit noodzakelijk is in het kader van onze contractuele relatie met u, 
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 
 • verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde partij en er geen reden is om aan te nemen deze in strijd zijn met een zwaarder wegend belang van u. 

De trackingmethoden die hieronder worden vermeld, worden door ons gebruikt op basis van uw toestemming. Met de door ons gebruikte trackingmethoden streven we ernaar onze website op de gebruiker af te stemmen en doorlopend te optimaliseren. We gebruiken de trackingtools ook om statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze website en deze te evalueren om de inhoud die we aan u tonen te optimaliseren.

a) Google Analytics

Voor het aanpassen en doorlopend optimaliseren van onze pagina's maken we gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google"). Hierbij worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. Door het cookie wordt informatie over uw gebruik van de website gegenereerd, zoals: 

 • browsertype/-versie, 
 • gebruikt besturingssysteem, 
 • verwijzende URL (de voorgaande bezochte pagina), 
 • IP-adres, 
 • tijdstip van de serveraanvraag. 

Deze informatie wordt verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de VS niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU. De informatie wordt gebruikt voor het evalueren van het gebruik van de website, om rapporten te genereren over de activiteiten op de website, en om andere diensten te leveren met betrekking tot activiteiten op de website en internetgebruik voor marktonderzoek en voor het afstemmen van de opzet van de website. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres gecombineerd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat combineren niet mogelijk is (IP-maskering). U kunt het plaatsen van cookies blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat in dat geval mogelijk niet alle voorzieningen van onze website volledig werken. Verder kunt u de verzameling van gegevens die door het cookie worden gegenereerd in verband met uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres, en de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren door een invoegtoepassing te installeren in uw browser.  

In plaats van een invoegtoepassing te gebruiken in uw browser, kunt u, met name bij browsers op mobiele apparaten, de verzameling van gegevens door Google Analytics blokkeren door te klikken op deze koppeling. Er wordt dan een 'opt-out' cookie geplaatst die de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website blokkeert. Het 'opt-out' cookie geldt alleen voor die browser en alleen voor onze website, en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u cookies verwijdert in die browser, moet u het 'opt-out' cookie opnieuw instellen. Zie het Google Analytics Help Center voor meer informatie over privacy in verband met Google Analytics.

b) Google Adwords Conversion Tracking

We maken daarnaast gebruik van Google Conversion Tracking om statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze website en deze te evalueren om onze inhoud te optimaliseren. Hierbij plaatst Google Adwords een cookie (zie paragraaf 4) op uw apparaat als u op onze website bent gekomen via een Google-advertentie. 

De informatie die door dit cookie wordt gegenereerd, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de VS niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU. 

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker daarvoor op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is geleid. 

Elke Adwords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. De gegevens die met behulp van het cookie worden verzameld, worden gebruikt voor het genereren van statistische conversiegegevens voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Adwords-klanten worden in kennis gesteld van het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor conversietracking. Ze ontvangen echter geen gegevens waarmee de identiteit van gebruikers kan worden bepaald. 

Als u niet wilt meewerken aan het trackingproces, kunt u de plaatsing van dat cookie weigeren, bijvoorbeeld met een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in zijn algemeenheid blokkeert. U kunt cookies voor conversietracking ook blokkeren door uw browser in te stellen om cookies uit het domein 'www.googleadservices.com' te blokkeren. 

Het privacybeleid van Google voor conversietracking vindt u hier

c) Siteimprove Analytics

Deze website gebruikt Siteimprove Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Siteimprove. Siteimprove Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen en aan de hand waarvan Emmi kan analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gecreëerde informatie over het websitegebruik van de bezoekers wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken.

IP-adressen worden volledig geanonimiseerd voordat Emmi de verzamelde gegevens kan raadplegen. Het is niet mogelijk om de anonimisering van IP-adressen ongedaan te maken en IP-adressen aan verzamelde gegevens toe te wijzen.

De cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen voor webanalyses gebruikt. Emmi zal deze informatie gebruiken om het gebruikersgedrag van haar websitebezoekers te evalueren, er rapporten over op te stellen en uiteindelijk om de surfervaring voor haar bezoekers te verbeteren. Siteimprove zal deze informatie niet delen met derden of gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van welke aard dan ook.

Voor meer informatie over Siteimprove, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, klikt u hier: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

De targetingmethoden die hieronder worden vermeld, worden door ons gebruikt op basis van uw toestemming. Met behulp van de targetingmethoden die we gebruiken, willen we ervoor zorgen dat alleen advertenties op uw apparaten worden getoond die overeenkomen met uw daadwerkelijke of afgeleide interesses.

a) Google Adwords Remarketing

We maken gebruik van Google Remarketing-tags. Dit is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google"). Hierbij moet worden opgemerkt dat de VS niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU. 

Google maakt gebruik van cookies (zie paragraaf 4) die worden opgeslagen op uw computer en ons in staat stellen uw gebruik van onze website te analyseren. De gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres), worden verzonden naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden vervolgens geanonimiseerd door Google, zodat het volledige IP-adres niet meer kan worden achterhaald. Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, om rapporten te genereren over de activiteiten op de website ten behoeve van ons als operators van de website, en om andere diensten te leveren met betrekking tot activiteiten op de website en internetgebruik. 

Google kan deze gegevens ook overdragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Derde partijen, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op internet. Derde partijen, met inbegrip van Google, maken gebruik van cookies om advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken van de gebruiker aan de website. Google brengt uw IP-adres nooit in verband met andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies door Google blokkeren door naar de pagina voor het blokkeren van Google-advertenties te gaan. Toestemming voor deze verzameling en opslag van gegevens voor toekomstige verwerking kan op elk moment worden ingetrokken. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies op de website kunt gebruiken. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden van Google. 

b) DoubleClick

Op onze website wordt informatie voor de optimalisatie van de weergave van advertenties verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies (zie paragraaf 4). Hierbij maken we gebruik van targeting-technologieën van Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). De informatie die door dit cookie wordt gegenereerd, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de VS niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU. Deze technologieën stellen ons in staat u gerichte advertenties die tonen, afgestemd op uw interesses. De gebruikte cookies bieden bijvoorbeeld informatie over de producten waarin u bent geïnteresseerd. Op basis van deze gegevens kunnen we u ook inhoud van derden laten zien die specifiek is afgestemd op uw belangstelling, omdat deze gegevens zijn gebaseerd op uw eerdere gebruikershandelingen. De verzameling en evaluatie van uw gebruikershandelingen is anoniem en stelt ons niet in staat uw persoonlijke identiteit te bepalen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke identiteitsgegevens van u. De cookies worden na 30 dagen automatisch verwijderd. 

U kunt ook voorkeuren voor de weergave van op interesse gebaseerde advertenties instellen in de Google Ads Settings Manager. 

Zie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google voor meer informatie en het privacybeleid voor advertenties van Google. 

c) Facebook Retargeting / Remarketing

Op onze pagina's worden remarketingtags gebruikt van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Hierbij moet worden opgemerkt dat de VS niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maken de remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt informatie dat u onze website hebt bezocht, samen met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Deze informatie kunnen we vervolgens gebruiken voor het tonen van Facebook-advertenties.  

We willen u erop wijzen dat wij, als leverancier van de pagina's, niet weten welke gegevens worden verzonden naar Facebook en hoe deze door Facebook worden gebruikt. 

Zie de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie. 

d) Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences

We maken ook gebruik van Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalike Audiences. Dit zijn marketingdiensten van Facebook. Deze stellen ons in staat persoonlijke en op interesse gebaseerde advertenties op Facebook te tonen aan bepaalde groepen bezoekers van onze website die ook gebruikmaken van Facebook. De informatie die door dit cookie wordt gegenereerd, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de VS niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU. In onze website zijn pixels voor Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalike Audiences opgenomen. Dit is Javascript-code waarin persoonlijk identificeerbare informatie over uw gebruik van de website is opgeslagen. Hiertoe behoren uw IP-adres, de browser die u gebruikt en de pagina waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Deze informatie wordt verzonden naar servers van Facebook in de Verenigde Staten. Er wordt automatisch gecontroleerd of een Facebook-cookie bij u is opgeslagen. Het Facebook-cookie bepaalt automatisch of u behoort tot de relevante doelgroep voor ons. Als u tot de doelgroep behoort, tonen we u relevante advertenties op Facebook. In dit proces proberen we niet uw persoonlijke identiteit te bepalen door deze gegevens te koppelen aan gegevens die we al in bezit hebben.  

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de diensten Custom Audiences en Lookalike Audiences door een e-mail te sturen naar  info.nl@emmi.com

Zie het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over privacy op Facebook. 

We bewaren gegevens slechts zo lang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken. Zie de bovenstaande secties voor de specifieke bewaarperioden. Daarnaast zijn we onderworpen aan diverse wettelijke bewaar- en documentatieplichten die een langere bewaarperiode noodzakelijk maken. Dergelijke bewaar- en documentatieplichten schrijven voor dat we uw gegevens tot 10 jaar bewaren.

U hebt het recht: 

 • om uw toestemming aan ons voor het verwerken van uw persoonsgegevens op enig moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij niet kunnen doorgaan met het verwerken van uw gegevens op basis van uw toestemming in de toekomst; 
 • om informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt met name informatie vragen over: het doel van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn doorgegeven en de geplande bewaarperiode voor de gegevens; het bestaan van en de bron van persoonsgegevens, als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van automatische besluitvormingsprocessen zoals profilering, indien van toepassing, en betekenisvolle informatie over deze details; 
 • om onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste of volledige persoonsgegevens die door ons worden bewaard; 
 • om verwijdering van vernietiging te vragen van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard, tenzij de verwerking ervan vereist is voor het uitoefenen van vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, voor redenen van algemeen belang of voor het indienen of uitoefenen van gerechtelijke vorderingen of het verweer daartegen; 
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, wanneer de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist, of wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering van de gegevens wijzigt, wanneer we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het indienen of uitoefenen van gerechtelijke vorderingen of het verweer daartegen, of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking; 
 • om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, standaard en door een computer leesbare indeling, of om de overdracht ervan te vragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; en 
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie voor uw woonplaats of werklocatie, of waar het kantoor van uw bedrijf haar officiële adres heeft. Voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag, Nederland; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  We zouden het echter op prijs stellen als u ons de kans geeft om iets aan uw bedenkingen te doen voordat u contact opneemt met de relevante toezichthoudende instantie. Daarom verzoeken we u in eerste instantie contact met ons op te nemen. 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ons legitieme belang, hebt u het recht om bezwaar in te dienen tegen deze verwerking op gronden die voortvloeien uit uw specifieke omstandigheden. Als u besluit bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we kunnen aantonen dat we zwaarwegende legitieme gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor het indienen of uitoefenen van gerechtelijke vorderingen of het verweer daartegen. 

U hebt ook het recht op enig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met adverteren. Indien u besluit bezwaar te maken tegen verwerking voor advertentiedoeleinden, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. 

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken, kunt u een e-mail sturen naar info.nl@emmi.com.

We maken op onze website gebruik van de gangbare TLS-technologie (Transport Layer Security) in combinatie van het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In het algemeen is dit 256-bits versleuteling. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor 256-bits versleuteling, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Wanneer een afzonderlijke pagina van onze website gegevens verzendt in versleutelde vorm, wordt dit aangegeven door het symbool van een gesloten hangslot op de statusbalk van uw browser. 

We nemen daarnaast passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen abusievelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernieling of ongeautoriseerde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, in lijn met de technologische ontwikkelingen. 

Dit beleid is momenteel van kracht en is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2021 

In verband met de voortdurende ontwikkeling van onze website en de inhoud ervan, of in verband met wettelijke of regulatieve vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Ons actuele privacybeleid is altijd te vinden op de website, op 

https://group.emmi.com/benelux/nl/privacybeleid

en mag door u worden opgeslagen en afgedrukt.